Kallesten
Illustrasjon: iStock
Illustrasjon: iStock

Internasjonal arena for smartbyvekst

Omstillingsdebatten raser. Hva skal vi leve av i fremtiden? En del av svaret kan du få på Nordic Edge Expo i september, skriver Heidi Kristina Jakobsen.

Stavanger-regionen skal vise seg fram som norsk og europeisk smartby. Nordic Edge Expo – Smarter Cities, Smarter Homes går av stabelen i Stavanger 17. og 18. september. Over to dager skal verden bli bedre kjent med Stavanger-regionens smarte løsninger, samtidig som et internasjonalt smartmiljø bringer ideer og impulser til regionen. Arrangementet består av en konferansedel, der blant annet smarte byer som San Francisco, Barcelona og Stockholm deler sine erfaringer sammen med verdensledende selskap som Cisco og IBM, og en messe der byer og bedrifter viser frem sine smarte løsninger og produkter. Nordic Edge byr også på bysafari der deltakerne kan oppleve smarte løsninger i byrommet og i enkelthjem, i tillegg til sosialt program og omfattende nettverkingsmuligheter. 
Målgruppen for arrangementet er representanter fra næringsliv, offentlige myndigheter og akademia, i tillegg til det sivile samfunn. Målet er rundt 500 deltakere fra inn- og utland. Lyse og Greater Stavanger er pådrivere i samarbeid med regionale aktører som ONS, Region Stavanger og Næringsforeningen. Stavangerregionens Europakontor er selvsagt involvert.


Smarte byer og næringspotensialet
Tildelingen av Triangulum-prosjektet, der Stavanger sammen med Eindhoven og Manchester gjennom EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, mottar 200 millioner kroner til pilotering av smartbyløsninger, har bidratt til å sette Smart Cities på dagsorden i Stavanger-regionen. At Stavanger er en av ni europeiske byer med status som fyrtårn for smartbyløsninger, bidrar til stolthet og selvtillit. Politikere og bedrifter har dessuten blitt mer bevisste på næringspotensialet som ligger i smartbysegmentet. I omstillingsdebatten holdes smartbyløsninger frem, sammen med blant annet mat- og velferdsteknologi som næringer for fremtiden. 


Konseptet Smart cities 
Det finnes ingen formell definisjon på Smart Cities. Og hva er en smart by? I essens handler det om bærekraftig byutvikling; om å skape sunne, gode bysamfunn ved hjelp av innovasjon. Når EU snakker om Smart Cities & Communities (SCC), er stikkordene i hovedsak energieffektivisering, IKT og mobilitet. EUs satsning på SCC skal bidra til at EU når sine klima- og energimål, samtidig som vekst og sysselsetting stimuleres, og inngår selvsagt i EUs planer om en energiunion. Med utgangspunkt i regionale fortrinn, har arrangørene av Nordic Edge valgt en vid definisjon av smartbykonseptet som inkluderer smarte hjem og smart velferd. Fokus på smarte hjem som byggeklosser i en smart by, bidrar til at Nordic Edge skiller seg ut fra andre Smart Cities-arrangement. Bakteppet er blant annet regionens unike fibersituasjon, voksende velferdsteknologiklynge og betydelige smarthuskompetanse. Dette, kombinert med politisk vilje, kompetente akademiske miljøer og solid entreprenørkultur samt åpenhet for impulser utenfra, byr på forretningsmuligheter. 


Bli med å forme fremtidens smarte løsninger
Nordic Edge bidrar til å synliggjøre nye vekstmuligheter for Stavanger-regionen. Hvordan skape sunne og attraktive byer og bysamfunn for hele befolkningen og samtidig skape nye arbeidsplasser? Kanskje har du og din bedrift en forretningside? Bli med og form fremtidens smarte by, smarte tjeneste, smarte produkt - herved er nettopp du invitert!

Heidi Kristina Jakobsen, direktør ved Savangerregionens Europakontor
Print Back to overview

Latest from Debate

 • DEBATT: Et opprør mot tellekanter

  08. Jun 2017

  Jeg vil gjerne mane til opprør. Et høylytt og inderlig opprør mot tellekanter. Tellekanter i alle former og fasonger. Og spesielt mot det «effektive» samfunnets tellekanter. De som skygger for fornuft, omtanke, solidaritet og empati.
 • STYRELEDEREN: De viktige festivalene og arrangementene

  08. Jun 2017
  Samlet drar festivaler, konserter og idrettsarrangementer i Stavanger-regionen rundt én million besøkende hvert år. De omsetter for minst 500 millioner kroner årlig og bidrar nok med minst like mye - trolig enda mer - til reiselivsnæringen. Kan vi gjøre mer for å øke verdiskapingen ytterligere?
 • DEBATT: Innovasjon – tilfeldige møter eller planlagte prosesser?

  30. May 2017
  Det er tydelig at pendelen har snudd innen forskningen om innovasjoners geografi.
 • Styrelederen: Vi må alle tenke næringsvennlig

  10. May 2017
  Næringsutvikling og det å skape arbeidsplasser, handler om å backe opp gründermiljøer, om forskning og utvikling, og om å bygge en solid infrastruktur. Det handler også om å framelske en næringskultur og en holdning som sier at dette kan vi klare, dette får vi til, skriver Ådne Kverneland.
 • Lederen: Nå kreves det handling

  10. May 2017
  Vi hadde det beste flyrutetilbudet i Norge etter Gardermoen, men blir nå frakjørt av Bergen, mens Trondheim tar raskt innpå. Hva har skjedd?